Hashtag River


Hashtag River – länk till Travsport

sto, född 2015
(Quantum Joyride – Going Kronos)

1.15,5/2140a – 125  000 kr

Ägare: Lapeca Trav
Uppfödare: Peter Carlsson, Lars-Holger Carlsson och Anette Berggren