Golden River

Golden River – länk till travsport

sto, född 2014
(First Out – Raja Mirchi)

1.11,6/1640a – 246 100 kr

Ägare: Lapeca Trav
Uppfödare: Peter Carlsson, Lars-Holger Carlsson och Anette Berggren

2019 Longgone River, hingst e. Father Patrick
2020 Magic River e. Face Time Bourbon
2021 hingst e. Face Time Bourbon

Dräktig med