Golden River

Golden River – länk till travsport

sto, född 2014
(First Out – Raja Mirchi)

1.11,6/1640a – 246 100 kr

Ägare: Lapeca Trav
Uppfödare: Peter Carlsson, Lars-Holger Carlsson och Anette Berggren

2019 Longgone River, hingst e. Father Patrick
2020 Magic River, e. Face Time Bourbon
2021 Newton River, hingst e. Face Time Bourbon

Dräktig med Face Time Bourbon