Luxury River

2 år
sto (Diamond River – Muscle Hill)

Ägare: Lapeca Trav
Uppfödare: Peter Carlsson, Lars-Holger Carlsson och Anette Berggren

I träning hos Lutfi Kolgjini