Legacy River

1 år
sto (Propulsion – Just About Enough )

Ägare: Lapeca Trav
Uppfödare: Peter och Jessica Carlsson

I träning hos Peter Untersteiner